Franziska Kunsmann преди 8 месеца
родител
ревизия
09e11dbcbb
Подписан от: kunsi <hi@kunsmann.eu> GPG ключ ID: 12E3D2136B818350
променени са 1 файла, в които са добавени 1 реда и са изтрити 0 реда
  1. +1
    -0
      about.html

+ 1
- 0
about.html Целия файл

@@ -17,5 +17,6 @@ title: Home
<li>I'm state-certified agender.</li>
<li>I like to sew.</li>
<li>You'll find me on a lot of chaos events.</li>
<li>I help organizing <a href="https://gulas.ch/">GPN</a>.</li>
</ul>


Зареждане…
Отказ
Запис