Преглед на файлове

Update footer. I no longer use Gitlab.

master
Franziska Kunsmann преди 6 месеца
родител
ревизия
168435c5f3
Signed by: Franziska Kunsmann <hi@kunsmann.eu> GPG Key ID: 12E3D2136B818350
променени са 1 файла, в които са добавени 1 реда и са изтрити 1 реда
  1. 1
    1
      _layouts/default.html

+ 1
- 1
_layouts/default.html Целия файл

@@ -20,6 +20,6 @@
<div id="content">
{{ content }}
</div>
<footer>Made with <a href="https://jekyllrb.com/">Jekyll</a>, hosted on <a href="https://git.kunsmann.eu/franzi.business/website/">Gitlab</a></footer>
<footer>Made with <a href="https://jekyllrb.com/">Jekyll</a>, hosted on <a href="https://git.kunsmann.eu/franzi.business/website/">Gitea</a></footer>
</body>
</html>

Loading…
Отказ
Запис