Nie możesz wybrać więcej, niż 25 tematów Tematy muszą się zaczynać od litery lub cyfry, mogą zawierać myślniki ('-') i mogą mieć do 35 znaków.
 
 
 
 
Franziska Kunsmann 18b5936d50
add vertical-align to images
2 tygodni temu
_data initial commit 11 miesięcy temu
_drafts move redesign post to drafts 10 miesięcy temu
_layouts add jenkins build status to footer 2 tygodni temu
assets update matrix keys 2 tygodni temu
css add vertical-align to images 2 tygodni temu
img initial commit 11 miesięcy temu
.gitignore add .gitignore 10 miesięcy temu
404.html initial commit 11 miesięcy temu
Gemfile initial commit 11 miesięcy temu
Gemfile.lock initial commit 11 miesięcy temu
_config.yml initial commit 11 miesięcy temu
about.html Add missing dash to about.html 9 miesięcy temu
blog.html initial commit 11 miesięcy temu
contact.html add irc to contact 2 miesięcy temu
gpg_hi-kunsmann.eu.asc Add PGP public key 10 miesięcy temu
index.html initial commit 11 miesięcy temu