Nie możesz wybrać więcej, niż 25 tematów Tematy muszą się zaczynać od litery lub cyfry, mogą zawierać myślniki ('-') i mogą mieć do 35 znaków.
 
 
 
 
 
Franziska Kunsmann 41cbca84d8
add irc to contact
5 dni temu
_data initial commit 9 miesięcy temu
_drafts move redesign post to drafts 8 miesięcy temu
_layouts Update footer. I no longer use Gitlab. 8 miesięcy temu
assets update matrix keys 5 dni temu
css initial commit 9 miesięcy temu
img initial commit 9 miesięcy temu
.gitignore add .gitignore 8 miesięcy temu
404.html initial commit 9 miesięcy temu
Gemfile initial commit 9 miesięcy temu
Gemfile.lock initial commit 9 miesięcy temu
_config.yml initial commit 9 miesięcy temu
about.html Add missing dash to about.html 7 miesięcy temu
blog.html initial commit 9 miesięcy temu
contact.html add irc to contact 5 dni temu
gpg_hi-kunsmann.eu.asc Add PGP public key 8 miesięcy temu
index.html initial commit 9 miesięcy temu